Ejendomskontor

AB Ellebo
Ellebjergvej 34
2450 SV.

E- mail: ab-ellebo@comxnet.dk
Telefon: 36178257

Hjemmeside: www.ab-ellebo.dk

Kontortider:
Varmemester: Mandag 11.30- 12.00, onsdag 07.30- 08.00, fredag 11.30- 12.00
Bestyrelse: Mandag i ulige uger mellem kl. 18.00- 19.00. Juli måned træffes bestyrelsen ikke.